ניצוצות- ירחון קהילת שלהב"ת

ניצוצות- ירחון קהילת שלהב"ת

עורכת: גילה עמרי

טלפון: 052-3482014 

דוא"ל: go101046@outlook.com

הירחון נועד להגביר ערנות ולפתח רשתות תקשורת פורמליות ובלתי פורמליות בקרב ציבור הגמלאים. הירחון משקף את דופק חייה של העמותה ובאמצעותו מקבלים החברים מידע שוטף על פעילויותיה של שלהב"ת, במועדוניה, בחוגיה ובשירותיה לכלל האוכלוסייה המבוגרת.

"ניצוצות" יוצא לאור מדי חודש, ומופץ בדיוור ישיר.


ארכיון ניוזלטרים