מכללה

 • אנגלית מתחילים (35 שיעורים)

  1400.00
 • אנגלית מתקדמים (35 שיעורים)

  1400.00
 • גרמנית מתחילים- כרטיסייה 10 שיעורים

  200.00
 • גרמנית מתקדמים-כרטיסייה 10 שיעורים

  200.00
 • יידיש (32 שיעורים)

  1200.00
 • כרטיסייה להרצאות 16 כניסות

  640.00
 • מוסיקה קלאסית כרטיסייה 10 כניסות

  400.00
 • ערבית חדשים (35 שיעורים)

  1675.00
 • ערבית ממשיכים (35 שיעורים)

  1725.00
 • ערבית מתחילים (35 שיעורים)

  1575.00
 • ערבית מתקדמים (27 שיעורים)

  1215.00
 • פרקי אבות- קובי וייס (30 מפגשים)

  1140.00
 • פרקי אבות- קובי וייס (4 מפגשי חשיפה)

  150.00