אלי פוליאקוב - מנהל העמותה

מנהל העמותה:  אלי פוליאקוב
מזכירת העמותה:   רעות תורג'מן
כתובת:   סמטת הלבנה פינת אורנים, 
טלפון:    04-9535750  
נייד:       052-4402187 
פקס:      04-9830748

פגישות אישיות בתיאום מראש. 

 תפקידי מנכ"ל העמותה:   
•אחראי על תפעול ואחזקה של רשת השירותים המסופקים על ידי העמותה.
•סיוע להנהלת העמותה בגיבוש מדיניות בנושאי  זקנה.
•כינוס חברי ההנהלה ואחריות על סדר היום של ישיבות הנהלה.
•כינוס האסיפה הכללית וביצוע מדיניות והחלטות ההנהלה.
•תכנון, פיתוח שירותים חדשים והרחבת הפעילות לרווחת האוכלוסייה המבוגרת ובתיאום עם המוסדות השונים בקהילה ומחוצה לה.
•ייצוג העמותה בפני גורמי חוץ.
•אחראי על הכנת הצעת תקציב שנתי ורב שנתי המבוססות על איסוף נתונים שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה.
•אחראי לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תוכניות העבודה והתקציב, למעקב ולהערכה אחרי ביצועם.
•אחריות ניהולית והנחיית מנהלי פרויקטים.
•אחראי לעבודתם התקינה של העובדים, להתפתחותם המקצועית ולקידומם על ידי ייעוץ, הדרכה והשתלמויות בהתאם לעדיפויות וצרכי האוכלוסייה שבטיפול העמותה ולשיפור השירות. 
•בקרה על לוחות זמנים ומעקב אחר ביצוע משימות.

שליחת פניה אל אלי פוליאקוב - מנהל העמותה